Fájdalom

Fájdalom

Fájdalom

Nem szívesen látott útitárs voltál
Elkergettelek, de Te visszakúsztál

Elfordítottam fejem, de Te akkor is ott voltál
Befogtam fülem, de Te akkor is susogtál

Megjelentél másokban, de engem kínoztál
Másokat vádoltam, de Te engem okoltál

Minél inkább tagadtalak, Te annál erősebb lettél
Mígnem végre a szívemhez értél

Megnyitottál rajta egy rést, nem harcoltam többé
Megdöbbentem, hogy a részemmé lettél

Feltárultál előttem és csodálkozva láttam
Mily bámulatos kincs, mit mindig is kínáltál

Megízleltem újra mindazt amit kaptam
Tagadás helyett immár jóindulattal

Feltárultak előttem teljesen új képek
Párhuzamos valóságok, ellentmondó ének

Ámulattal nézem ezt a sokarcú világot
Benne újra és újra önmagamra találok

Nem félek már tőled, szívesen látlak
Minden alkalommal új csodák várnak

Jelenléted nem kín többé már számomra
Sokkal inkább felfedezések izgalmas tárháza

Iris
2017.08.07

#whiteiristransformation